Физический факультет

Літвінова Ольга Геннадіївна

    старший викладач кафедри вищої математики фізичного факультету;

    Телефон: +38 (057) 707-53-07;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет.
    Е-mail: olga.g.litvinova@univer.kharkov.ua, olgalitvinova@karazin.ua

   Народилася у місті Харкові. У 1972 р. вступила на механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького, який закінчила в 1977 р., і була зарахована на посаду молодшого наукового співробітника НДЧ кафедри математичного моделювання механіко-математичного факультету ХДУ. З 1 січня 1991 року почала працювати на кафедрі вищої математики асистентом, а з 2000 р.– старшим викладачем. 
   Викладала курси "Програмування", "Математичне моделювання", "Комп'ютерна графіка". Вела практичні заняття з аналітичної геометрії, вищої алгебри, диференціальних рівнянь, комплексного аналізу, теорії ймовірності та математичної фізики.
Деякi публікаціі:
1. Дорошенко В.А., Литвинова О.Г., Стрельницкий А.А. Дифракция электромагнитных волн в щелевом полупрозрачном конусе.- Вестник ХНУ им. В.Н.Ка-разина  №1067, Радиофизика и электроника  Выпуск 22 2013 г – C.76-81
2. Дюкарев Ю.М., Літвінова О.Г. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення: Навчальний посібник.  – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 124 с. 
3. Дюкарев Ю.М., Литвинова О.Г. Дифференциальные уравнения. Учебное пособие. Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 80 с.
4. Дорошенко В.А., Литвинова О.Г., Тарасов М.М. Функция Грина для задачи импульсного возбуждения конуса с продольными щелями.– Вестник ХНУ им. В.Н.Ка-разина  №513, Радиофизика и электроника  Выпуск 1 2001 г – C.161-166
5. Дорошенко В.А., Литвинова О.Г., Сова А.В. Возбуждение незамкнутого конуса, расположенного на импедансной плоскости.– Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна  № 756, Радіофізика та електроніка -Випуск 11 2007 р – C.42-46.
6. Дюкарев Ю.М., Клочко Т.В., Литвинова О.Г. Компьютерное моделирование движения в полиномиальных потенциалах. Материалы 5-й конференции «Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе» –Харьков. – 2002. – C.6