Физический факультет

Любімов Олег Іванович

    кандидат фiзико-математичних наук, доцент
    кафедри теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця;

    Телефон: +38 (057) 707-54-30
    Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
    Е-mail: lubim@univer.kharkov.ua


   Народився 1 травня 1940 року. У грудні 1964 року закінчив фізичний факультет Харківського університету.
   У 1965-1966 роках працював асистентом на кафедрі вищої математики фізичного факультету.
   З 1967 року працює на кафедрі теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця (у минулому кафедра статистичної фізики та термодинаміки) спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 1980 року працює на посаді доцента. Протягом багатьох років виконував обов´язки секретаря кафедри.
   У 1974 році захистив кандидатську дисертацію “До теорії високочастотних явищ у металах у магнітному полі” за спеціальністю 01.04.02 – теоретична і математична фізика.
   Має понад 70 публікацій. Підготував до захисту одного аспіранта.

Науковий напрям: - фізика твердого тіла.
Викладає курси: електродинаміка, квантова механіка, теорія твердого тіла.

Основні публикації:
1. Surface sound waves theory in metals in a weak magnetic field / Grishin A.M., Kaner E.A.,.L'ubimov O.I, Makarov N.M. // Solid State Communications, 1970, vol. 8, N 8, P. 581-585.
2. О возможности распространения допплеронов в металлах с открытой ферми-поверхностью / Канер Э.А., Любимов О.И. // ЖЭТФ, 1974, T.65, вып.2, 778-789.
3. Эффект запаздывания в циклотронном резонансе / Канер Э.А., Любимов О.И., Макаров Н.М. // ЖЭТФ, 1974, T.67, вып.1, C. 316-333.
4. Циклотронный резонанс в металлах в слабых магнитных полях / Э.А.Канер, О.И.Любимов, Н.М.Макаров, И.Б.Шапиро // ЖЭТФ, 1979, T.77, вып.3, 1183-1195.
5. О.И.Любимов, Н.М.Макаров, В.А.Ямпольский. Нелинейный скин-эффект в металах. ЖЭТФ, т.85, №6, C. 2159-2170. 1983.
6. F.Perez-Rodriguez, O.I.Lubimov, N.M.Makarov, V.A.Yampolskiy. Size effect in hard supercondactors at unilateral excitation. Appl. Phys. Lett. vol. 67, No 3, P. 419-421, 1995.
7. Yu.G.Gurevich, G.N.Logvinov, O.I.Lubimov, O.Yu.Titov. Nature of the thermopower in bipolar semiconductors. Phys. Rev. B. vol. 51, No.11, P. 6999-7004, 1995.
8. О.И.Любимов, Г.А.Субботина. Переходное излучение плазменных волн в джозефсоновском контакте. Вестник ХНУ, № 783, серия “Физика”, вып. 10, C. 59-61, 2007.