Физический факультет

Овчаренко Олександр Петрович

    кандидат фізико-математичних наук,
    доцент кафедри фізичної оптики

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-51-25;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, кімн. 1-8, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізичної оптики;
    E-mail: apo@univer.kharkov.ua

   Працює в Харківському державному університеті на різних посадах з 1971 року. Закінчив фізичний факультет ХДУ в 1976 році. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію "Оптичні характеристики нерівнотовщинних багатошарових покриттів" (науковий керівник проф. Шкляревський І.М.). З 1992 р. - доцент кафедри фізичної оптики ХГУ. У 2000 році присвоєно вчене звання доцента.
   Підготовлені і читані спецкурси: "Оптика тонких плівок", "Оптичні властивості твердих тіл", "Вступ в оптоелектроніку", "Оптичні методи інформатики". Бере активну участь у впровадженні обчислювальної техніки в учбовий процес і наукові дослідження кафедри. Активно бере участь в навчально-методичній роботі кафедри, щорічно оновлює програми лекційних курсів, бере участь в розробці лабораторних робіт.
   Основними напрямами наукових досліджень є: оптика тонких плівок, багатошарові інтерференційні покриття і пристрої.
   Автор і співавтор понад 120 публікацій, у тому числі 11 авторських свідоцтв і 2 навчально-методичних посібника.

Основні наукові праці:

1. Овчаренко А.П., Лупашко Е.А. Неравнотолщинные многослойные диэлектрические покрытия.// Опт.и спектр.- 1983.-т.55.-№ 3.-с.537-541.
2. Овчаренко А.П. Аналитическое исследование угловых зависимостей оптических характеристик узкополосных фильтров.// Опт.и спектр.- 1985.- Т.58.-№ 3.-с.681-684. 
3. Овчаренко А.П. К вопросу об исследовании угловых зависимостей оптических характеристик неравнотолщинных покрытий.// Опт.и спектр.- 1987. -Т.63.-№ 6.-с.1385-1387.
4. Овчаренко А.П., Баудах Э. Эквивалентные параметры для описания несимметричных многослойных систем.// Опт.и спектр.- 1988.- Т.64.-№ 2.-с.429-431.
5. Лупашко Е.А.,Муссил В.В., Овчаренко А.П. Фоторегистрирующие многослойные системы, содержащие слой халькогенидного стеклообразного полупроводника.// Письма в ЖТФ, 1990.- Т.16.- В.5.- С.42-45.
6. Овчаренко А.П., Лупашко Е.А. Особенности оптического контроля узкополосных фильтров.// ВАНТ, сер.ВЧМС, 1998. Вып. 6(7), 7(8). С.252-256.
7. Овчаренко А.П. Согласование интерференционных систем с обрамляющими средами. // Вісник Харківського державного університету, N 440, сер. Фізика, 1999. Вып.3. С.48-51.
8. Овчаренко А.П., Северина Я.В. Оптимизация оптических характеристик отрезающих фильтров и спектроделителей на основе сочетания аналитических и машинных методов синтеза.// ВАНТ, сер.ВЧМС, 1999. Вып.2(10). С.54-59.
9. Овчаренко А.П., Дьяконенко Н.Л., Белозерцова В.И., Гаман Д.А. Повышение точности измерения толщины тонких пленок на двухлучевом интерферометре.// Вісник ХНУ, сер. Фізика, №739, 2006. Вып.9. С.145-148.