Физический факультет

Піщанський Валентин Григорович

    Професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця,

    Телефон: +38 (057) 707-54-30
    Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
    Е-mail: vpeschansky@ilt.kharkov.ua

   Народився 20 вересня 1931 р. у Харцизькому районі Донецької області. Навчався у МДУ ім. М. В. Ломоносова на фізико-технічному факультеті з 1948 по 1950 р. та ХДУ ім. О. М. Горького на фізико-математичному факультеті (1950-1955 pp.). У 1958 р. закінчив аспірантуру цього ж університету.
У 1959 р. захистив кандидатську дисертацію «Некоторые вопросы теории гальваномагнитных явлений в металлах», а у 1970 р. — докторську дисертацію «Кинетические свойства проводников ограниченных размеров в магнитном поле». У 1975 р. йому присуджено вчене звання професора. У 1958-1962 pp. обіймав посади асистента та доцента кафедри статистичної фізики та термодинаміки ХДУ ім. О. М. Горького.  З 1962 р. працює у Фізико-технічному інституті низьких температур АН України на посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділом, головного наукового співробітника. З 1966 р. працює за сумісництвом викладачем кафедри статистичної фізики та термодинаміки (з 1979 р. назва кафедри – кафедра теоретичної фізики). З 1971 по 2015 рр. – на посаді професора. З квітня 2015 р. – професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця.
Науковий напрям — електронна теорія металів і низьковимірних систем.   У 1976-1991 pp. був членом Наукової ради з фізики низьких температур Академії наук СРСР. Член редколегії журналу «Физика низких температур», у 1992-1995 pp. — заступник Головного редактора цього журналу. Соросівський професор (1994), лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2009), нагороджений медаллю НАН України “За підготовку наукової зміни”(2010).
Автор та співавтор понад 170 публікацій, серед них 4 монографії. Підготував 20 кандидатів наук, з яких 4 стали докторами наук.
В.Г.Піщанський викладав майже всі курси теоретичної фізики, а в останні роки читав загальний курс «Фізична кінетика» та спецкурс «Теорія металів».
Неодноразово був запрошеним лектором на міжнародних школах та в закордонних університетах.
Читав лекції на Міжнародних школах-симпозіумах з теоретичної фізики (Єкатеринбург, Росія, 1977, Нижній Тагіл, Росія, 1980, Іжевськ, 1996, Єкатеринбург-Челябінськ, Росія,1998, Єкатеринбург-Перм, Росія, 2002), Міжнародних школах-симпозіумах з фізики металів (Нарва, Естонія, 1975, Пеховіце, Польща, 1987), Міжнародних школах з електронних явищ при низьких температурах (Кострома, Росія, 1977, Іваново, Росія, 1980, Душанбе, Таджикистан, 1982, Тбілісі, Грузія, 1984).
У 1995, 1997 та 2002 роках читав лекції у Македонському університеті імені Св. Кирила та Мефодія міста Скопьє, республіка Македонія (Makedonian University St. Cyril and Methodium, Skopje, Rep.Makedonija).
У 1995 читав лекції в університетах Перу (Національний вільний університет, м. Трухільо, Національний університет Св. Марка, Ліма) (Universidad Nacional de Libertad, Trujillo; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima).
Був доповідачем на багатьох міжнародних конференціях: «Фізика низьких температур» - Toronto (Canada) - 1960, Dresden (Germany) - 1965, Moscow (USSR) -1966, Wroclaw (Poland) - 1967, Dresden (Germany) –1969, Varna (Bulgaria) – 1971, Los Angeles (USA) - 1981, Karlsruhe (Germany) - 1984, Kyoto (Japan) - 1987,  Berlin (Germany) - 1987, Brighton (UK) - 1990, Eugene (Oregon, USA) - 1993,  Prague (Czech Republic) - 1996,  Helsinki (Finland) -  1999, Hiroshima (Japan) – 2002,  Amsterdam (Netherland) - 2008. Beijing  (Сhina) – 2011.
«Фізика твердого тіла» - Madrid, Spain - 1994; Baveno-Stresa, Italy - 1996; Grenoble, France - 1998; Montreux, Switzerland - 2000; Brighton, UK - 2002, Prague, Czech - 2004; Dresden, Germany – 2006, Roma Italy – 2008 та ін.
Зараз читає факультативний курс «Теорія металів».
Основні наукові публікації:
·  Гальваномагнитные характеристики металлов с открытой поверхностью Ферми / Лифшиц И.M., Песчанский В.Г. // ЖЭТФ. — 1958.— Т. 35, № 5.—С. 1251-1264; 1960.—Т. 38, № 1.—С. 168-173.
·  Contribution to the Theory of Magnetoacoustic Resonance in Metals / E.A.Kaner, V.G.Peschansky, I.A.Privorotsky // Zh.Eksp.Teor.Fiz. (JETP) 40, 214-226 (1961).
·  Thermomagnetische und galvanomagnetische Effecte in dunnen Metalproben / M.Ya.Azbel', V.G.Peschansky// Monatsberichte der Deuts. Akad. d.Wissens. zu Berlin, vol.7, Heft 10/11 (1965) deuts.; Zh.Eksp.Teor.Fiz. 49, 572-587 (1965); 52, 1003-1012 (1967); 55, 1980-1996 (1968) -russian.
·  Cyclotron Resonance in an Inclined Magnetic Field/ M.Ja.Azbel', V.G.Peschansky// Pis'ma v Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP Lett.) 5, issue 12, 26-29 (1967); Zh.Eksp.Teor.Fiz. 54, 477-490 (1968)
·  Cyclotron Resonance in thin Films/ V.G.Peschansky// Pis'ma v Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP Lett.) 7, issue 12, 469-492 (1968).
·  On Shubnikov - de Haas Effect in thin Conductors»/ V.G.Peschansky, V.V.Sinolitsky// Pis'ma v Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP Lett.) 16, issue 8, 484-487 (1972)
·  On nonlinear Effects in thin Conductors»// V.G.Peschansky, K.Oyamada,  V.V.Polevich// Zh.Eksp.Teor.Fiz., 67, 1989-2000 (1974).
·  «Static Skin Effect in Metals with open Fermi Surface»  O.V.Kirichenko, V.G.Peschansky, S.N.Savel'eva, Zh.Eksp.Teor.Fiz., 77, 2045-2060 (1979).
·  Quantum Magnetosize Effects in Metals/ S.S.Nedorezov, V.G.Peschansky// Pis'ma v Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP Lett.) 31, issue 10, 577-581 (1980); Physica 108B, 903-904 (1981); Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP), 80, 368-379 (1981).
·  Electromagnetic Field Spakes in thin Metal Slabs» M.A.Lur'e, V.G.Peschansky, K.Yiasemides// J. Low Temp. Phys. 56, No ¾, 277-313 (1984).
·  On Galvanomagnetic Size Effects in Metals/ V.G.Peschansky// J. Stat. Phys. 38, No ½, 253-266 (1985).
·  Static Skin Effect at high Current Density// K.Oyamada, V.G.Peschansky, D.I.Stepanenko// Physica B, 165/166, 277-278 (1990); Phys. Stat. Solidi (Berlin), 165B, 211-217 (1991).
·   Kinetic Size Effects in Metals in a Magnetic Field» V.G.Peschansky, Sov.Sci.Rev. A Physica (Harwood Acad. Publ. UK) 16, 1-112 (1992).
·  Nonlocal Acoustoelectronic Effects in Metals and Layered Conductors» V.M.Gokhfel'd, V.G.Peschansky// Sov.Sci.Rev. A Physica (Harwood Acad. Publ. UK) 17, 1-125 (1993).
·  Magnetoacoustic Resonance in Layered Conductors// O.V.Kirichenko, V.G.Peschansky// J.de Phys. (France) 1,4, 823-825 (1994).
·  Acoustoelectronic Transparency of Organic Conductors» O.V.Kirichenko, V.G.Peschansky, Pis'ma v Zh.Eksp.Teor.Fiz.(JETP Lett.) 64, issue 12, 845-848 (1996).
·  Kinetic Phenomena in Layered Conductors placed in a Magnetic Field/ V.G.Peschansky// Physics Reports 288, issue 1-6, pp. 305-324 (1997).
·  Electron Phenomena in Layered Conductors/ O.V.Kirichenko, Ju.A.Kolesnichenko, V.G.Peschansky// Physics Reviews  (Harwood  Acad. Publ. UK) 18, Part 4, 1-99 (1998).
·  Galvanovagnetic phenomena in Layered Organic  Conductors»,  M.V.Kartsovnik and V.G.Peschansky, J.Low Temp. Phys.,117, p.1717-1721 (1999); Phys. Rev.B60, No 15, p.11207-11208 (1999); Low Temp.Phys., v.31, No 3-4, pp.185-202 (2005).
·  Nonlinear Electromagnetic Waves in Fermi-Liquid Systems with Strong Magnetism of Conduction Electrons/ V.G.Peschansky, D.I.Stepanenko// The Physics of Metals and Metallography, vol.92, Suppl. Issue 1, 119-122 (2001).
·  Galvanomagnetic Phenomena in Metals today and 40 years ago», M.I.Kaganov and V.G.Peschansky, Phys.Reports v.372, No 6, pp.445-489 (December 2002).
·  Spin Waves in Layered Conductors// V.G.Peschansky and D.I.Stepanenko// JETP Lett., v.78, No 5, pp.772-776 (2003).
·  Propagation of electromagnetic waves in the electron Fermi-liquid of Q2D conductor under strong spatial dispersion// O.V.Kirichenko, V.G.Peschansky, D.I.Stepanenko// Phys. Rev. B, vol.71, 045304 (2005).
·  Диамагнитные домены и нелинейные электромагнитные волны в нормальных металлах (Обзор)/ В.С.Егоров, В.Г.Песчанский, Д.И.Степаненко// ФНТ, 37 25 (2011)
·  Diamagnetism of Layered Organic Conductors/ O.V. Kirichenko, V.G. Peschansky// ФНТ, 37 60 (2011).