Физический факультет

Пойда Володимир Павлович

  Завідувач кафедри експериментальної фізики, доктор технічних наук, професор кафедри експериментальної фізики;

  Телефон: +38 (057) 707-55-94
  Адреса: пл. Свободи 4, фізичний факультет,
  к. 3-34, 4-42, ХНУ імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна, 61022.
  Е-mail: vladimir.poyda.hnu@gmail.com
             vppoyda@ukr.net
           volodymyr.poyda@karazin.ua

  Народився 10 грудня 1953 року у с. Димино Кіровоградської області. У 1979 р. закінчив фізичний факультет Харківського національного університету імені О.М. Горького. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Деформація і руйнування надпластичних сплавів на основі алюмінію».
    З 1979 року працює в університеті на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, професора. У 2003 році захистив докторську дисертацію «Вплив структурного стану і дії зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що деформуються».
   Член Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та член ради фізичного факультету.
   Голова підкомісії НМК МОН України за спеціальністю «104 – фізика та астрономія».
    Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, член спеціалізованої вченої ради Д 64.245.01 Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України.
    Заступник Головного редактора Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Фізика».
 
   Напрями наукової діяльності – фізика міцності і пластичності, структурна надпластичність сучасних конструкційних матеріалів, реформування вищої школи і фізичної освіти, історія розвитку фізики в м. Харкові та в Харківському університеті.
   
Викладає навчальні дисципліни «Механіка», «Молекулярна фізика», «Організація навчального процесу та методика викладання фізики у вищій школі», «Методика викладання фізики», «Планування, організація і проведення наукових досліджень та навчальних занять», «Дефекти кристалічної будови і механічні властивості твердих тіл при низьких температурах», проводить лабораторны заняття.
 Автор понад 100 наукових та 12 навчально-методичних праць.

 Основні наукові та навчально-методичні праці:
 1. Высокотемпературная структурная сверхпластичность алюминиевых сплавов и композитных материалов на их основе / В. П. Пойда, В. В. Брюховецкий, Р. И. Кузнецова, А. В. Пойда // Вісник СумДУ. – 2005. – №4 (76). – С.5-44.
 2. Морфология и механизмы формирования волокнистых образований в условиях высокотемпературной сверхпластической деформации алюминиевых сплавов. / В.П. Пойда, В.В. Брюховецкий, А. В. Пойда, Р. И. Кузнецова, В. Ф. Клепиков, Д. Л. Воронов // Физика металлов и металловедение. – 2007. – Том 103, № 4. – С.1-12.
 3. Фазовые превращения и структурные изменения в ходе высокотемпературной сверхпластической деформации алюминиевых сплавов / В. В. Брюховецкий, В. П. Пойда, А. В. Пойда, Р. И. Кузнецова, Кафарани Али Махмуд, Д. Е. Педун // Физика металлов и металловедение. – 2010. – Т. 110, №6. – С.614-623.
 4. Структурные изменения в ходе сверхпластической деформации высокопрочного сплава 1933 системы Al-Mg-Zn-Cu-Zr / В. П. Пойда, Д. Е. Педун, В. В. Брюховецкий, А. В. Пойда, Р. В. Сухов, А. Л. Самсоник, В. В. Литвиненко // Физика металлов и металловедение. – 2013. – Т. 114, №9. – С.848-858.
 5. Закономерности развития пористости в условиях высокотемпературной сверхпластичности алюминиевых сплавов / В. В. Брюховецкий, А. В. Пойда, В. П. Пойда, Д. Е. Педун // Вопросы атомной науки и техники, серия «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2014. – № 2(90). – С.47-52.
 6. Особенности развития зернограничного проскальзывания в условиях проявления сверхпластичности в сплаве с бимодальнойструктурой / А.В. Пойда, А.В. Завдовеев, В.П. Пойда, В.В. Брюховецкий, Д.Е. Милая // Доповіді НАН України. – 2016. – №2. – С.54-61.
7. Пойда В. П. Загальна фізика: механіка: конспекти лекцій: навчальний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 280 с.