Физический факультет

Рашба Георгій Ілліч

    Виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця, кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця;

    Телефон: +38 (057) 707-54-30.
    Адреса: фізичний ф-т, ауд. 5-46, ауд. 7-36 (2 зв.)
    пл. Свободи, 4, м. Xapків, 61022 .
    Е-mail: georgiy.i.rashba@univer.kharkov.ua


   Народився у 1970 році у місті Харкові. У 1988 році вступив до Харківського державного університету на фізичний факультет, який закінчив у 1993 році.
   У 1994 році працював на посаді інженера держбюджетної теми НДР фізичного факультету.
   Протягом 1995-1998 років навчався в очній аспірантурі на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету Харківського державного університету. У 1999 захистив кандидатську дисертацію за темою «Спіральні та магнітоплазмові хвилі у провідниках з магнітодомішковими станами електронів» (спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика, науковий керівник проф. Єрмолаєв О.М.).
   На протязі 1998-2003 рр. працював асистентом на кафедрі теоретичної фізики. У листопаді 2003 року був переведений на посаду доцента кафедри теоретичної фізики за контрактом у зв’язку з обранням за конкурсом.   У червні 2005 року отримав вчене звання доцента кафедри теоретичної фізики. У сучасний час працює на кафедрі теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця на посаді доцента.
    Має понад 50 публікацій.

   Наукові інтереси: теоретична фізика, зокрема методи квантової теорії поля у статистичній фізиці та кінетиці, теорія наносистем на кривих поверхнях.

   Викладає курси: статистична фізика та термодинаміка, механіка суцільних середовищ, теорія наносистем на кривих поверхнях, теорія систем багатьох частинок.

   Вибрані наукові публікації:

1. Ермолаев А.М. Продольная магнитоплазменная мода в проводниках с квазилокальными состояниями электронов /  А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба, А.И. Шурдук  // ФНТ. – 1993. – T. 19, № 2. – С. 220-222.
2. Глейзер Н.В. Спиральные волны в металлах с магнитопримесными состояниями электронов  / Н.В. Глейзер, А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба  // ФНТ. – 1994. – T. 20, № 11. – С. 1169-1177.
3. Ермолаев А.М. Электронное комбинационное рассеяние света в проводниках с магнитопримесными состояниями / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба  // ФНТ. – 1995. – T. 21, № 9. – С. 947-950.
4. Ермолаев А.М. Эффект Фарадея в проводниках с магнитопримесными состояниями электронов
 / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба  // ФНТ. – 1997. – T. 23, № 11. – С. 1211-1214.
5. Ермолаев А.М. Фононы в проводниках с магнитопримесными состояниями электронов / А.М. Ермолаев,
Г.И. Рашба  // ФНТ. – 2003. – T. 29, № 11. – С. 1244-1255.
6. Ермолаев А.М. К теории магнитопримесных состояний электронов в проводниках  / А.М. Ермолаев,
Г.И. Рашба  // ФНТ. – 2004. – T. 30, № 1. – С. 69-73.
7. Єрмолаєв О.М. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки: Навчальний посібник / О.М. Єрмолаєв, Г.І. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2004. – 516 с. (з грифом МОН України)
8. Ермолаев А.М. Метод Келдыша в квантовой кинетике: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2005. – 60 с.
9. Ермолаев А.М. К теории магнитоплазменых волн в квантовых проволоках  / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба
// ФНТ. – 2006. – T. 32, № 3. – С. 329-336.
10. Ермолаев А.М. Основные понятия квантовой механики : Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2007. – 68 с.
11.Ermolaev A.M. Functional methods in the theory of magnetoimpurity states of electrons in quantum wires / A.M. Ermolaev, G.I. Rashba  // Journal of Physics: Condens. Matter. – 2008. – V. 20. – 175212. – 7 pp.
12. Ермолаев А.М. Вторичное квантование: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2008. – 70 с.
13. Ермолаев А.М. Когерентные состояния бозонов и фермионов: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2008. – 57 с.
14.Ermolaev A.M. Impurity states of electrons in quantum dots in external magnetic fields / A.M. Ermolaev, G.I. Rashba  // The European Physical Journal. – 2008. – B 66. – P. 223-226.
15. Ермолаев А.М. Матрица плотности: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2009. – 70 с.
16. Ермолаев А.М. Функции Грина в квантовой статистике: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2009. – 144 с.
17. Ермолаев А.М. Метод функций Грина в физической кинетике: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2010. – 100 с.
18. Ermolaev A.M. Thermodynamic function of electron gas on the semiconductor nanotube surface in a magnetic field / A.M. Ermolaev, G.I. Rashba, M.A. Solyanik // The European Physical Journal. – 2010. – B 73. – P. 383-388.
19. Ермолаев А.М. Локальные и квазилокальные уровни энергии электронов на поверхности нанотрубки и в кольце в магнитном поле / А.М. Ермолаев, С.В. Кофанов, Г.И. Рашба // ФНТ.– 2011. – т.37, № 6.– C.637-643.
20. Ermolaev A.M. Spin waves on the surface of the nonferromagnetic nanotube in magnetic field / A.M. Ermolaev, M.A. Solyanik, G.I. Rashba // Physica B. – 2011. – V. 406.– P. 2077-2080.
21. Ermolaev A.M. Electron gas dynamic conductivity tensor on the nanotube surface in magnetic field / A.M. Ermolaev, S.V. Kofanov, G.I. Rashba // Advances in Condensed Matter Physics. – 2011. – Article ID 901848. – 7 pp.
22. Ermolaev A.M. Electron spin waves on the surface of nanotube / A.M. Ermolaev, M.A. Solyanik,G.I. Rashba // Phys. Sol. State. – 2011. – V. 53, N 8. – P. 1594-1509.
23. Ермолаев А.М. Теплоемкость электронного газа на поверхности нанотрубки со сверхрешеткой в магнитном поле / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба, М.А. Соляник // ФНТ.–2011. – T. 37, № 9-10.– С. 1033-1039.
24. Ермолаев А.М. Коллективные возбуждения электронного газа на поверхности нанотрубки в магнитном поле / А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба, М.А. Соляник // ФНТ.– 2011. – T. 37, № 11. С. 1156-1162.
25. Ермолаев А.М. Метод Келдыша в квантовой кинетике: Учебное пособие/ А.М. Ермолаев, Г.И. Рашба – Харків: вид. Центр ХНУ, 2012. – 72 с.