Физический факультет

Савченко Олена Максимівна

    доцент кафедри загальної фізики;

    Адресa:  майд. Свободи 4, фізичний факультет,
    ХНУ імені В. Н. Каразіна, к. 5-37, Харків, Україна, 61022
    Телефон: +38 (057) 707-56-30 (кафедра загальної фізики);

   У 1978р. закінчила фізичний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького. Працювала в Фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР. Після закінчення аспірантури в Харківському державному університеті  в 1987р. захистила дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата фізико-математичних наук «Спектроскопічне дослідження структурних фазових переходів у низько-симетричних подвійних молібдатах та вольфраматах».
   З 1987р. працювала в університеті на посадах асистента, старшого викладача, а з 1995р. і по теперішній час - на посаді доцента кафедри загальної фізики. Член методичної комісії фізичного факультету. У 2007-2008р. очолювала школу юних фізиків. Викладала курс загальної фізики на біологічному та геолого-географічному факультетах.
Напрями наукової діяльності – оптика та спектроскопія кристалів, магнітооптика, структурні фазові переходи, методика викладання фізики.
Викладає курси: «Фізика з основами геофізики», «Методи дослідження властивості твердих тіл», «Спектроскопія магнетиків».
Основні наукові публікації та методичні посібники:
1. A susceptibility of complex magnetic systems / / 12-European conference "Physics of Magnetysm", Poznan (Poland) ,24-27 June, 2008, p.111.
2. Effects in the system of interaction nanoparticles of highanisotropic ferrimagnets / / International Conference "Functional Materials" Ukraine, Partenit, Crimea, 2009, p.377
3. Кобчик В.И., Савченко А.М. Государственная аттестация студента-выпускника. Методические указания для студентов физического факультету.-Х.: ХНУ им .. В. Н. Каразина, 2006, 20с.
4. Андерс А.Г., Борисенко В.Г., Савченко Е.М., Таранова И.А. Физика. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников. 2изд - ХНУ, Харьков, 2006, 88с.
5. Савченко А.М. Физика. Практикум для студентов естественных факультетов. : ХНУ им .. В. Н. Каразина, 2011.