Физический факультет

Шурінова Олена Володимирівна

  кандидат фізико-математичних наук,
  доцент кафедри експериментальної фізики, доцент.;

  Адресa:  пл. Свободи 4, фізичний факультет,
  ХНУ імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна, 61022.
  Телефон: +38 (057) 707–52–58;
  E-mail: elena.v.shurinova@gmail.com , olena.shurinova@karazin.ua

   У 2001 р. закінчила фізичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з відзнакою за спеціальністю фізика.
   У 2001 рокі вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Навчалась на кафедрі загальної фізики фізичного факультету.
   У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “ Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальністю 01.04.11 – магнетизм. З вересня 2012 р. працює на фізичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна на посадах старшого викладача та доцента кафедри експериментальної фізики.

Науковий напрямок – нанофізика й нанотехнології багатофункціональних феритових матеріалів.

Викладає навчальні дисципліни: «Фізика (оптика, атомна і ядерна)», «Основи екології». Проводить практичні та лабораторні заняття.

Бере участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації – є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д.64.051.03.

Основні наукові публікації:
 1. Теоретический прогноз обусловленного поверхностью спин-переориентационного фазового перехода в нанокристаллах ВаFe12O19 / С.Н. Зиненко, А.А. Мураховский, Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С.Камзин // ЖЭТФ.- 2003. - Т. 123, вып. 5.- С. 1073-1081.
 2. Определение вклада поверхностной анизотропии в поле магнитной анизотропии  нанокристаллического порошка феррита бария при различных температурах [Текст] / Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С. Камзин // Физика Твердого Тела. -2005. - Т. 47, вып. 7. - С. 1261-1264.
 3. Переориентация спинов в нанокристаллах ВаFe12O19 и коллективные эффекты [Текст] / Л.П. Ольховик, З.И. Сизова, Е.В. Шуринова, А.С. Камзин. // Известия РАН, сер. физическая.-2005. - Т.69, № 10. - С. 1540-1542.
 4. Эффекты взаимодействующих наночастиц высокоанизотропного ферримагнетика. Ольховик Л.П., Сизова З.И., Шуринова Е.В., Камзин А.С. Физика твердого тела. - 2010. - № 52, вып. 2. – С. 290-295.
 5. К.А. Мозуль, Л.П. Ольховик, Е.В. Шуринова и др. Магнитные свойства нанодисперсных ферритовых порошков с криохимической предысторией // ФТТ.- 2011.- т. 53, вып. 11. - С. 2169-2174.