Физический факультет

Станкевич Дмитро Геннадійович

    кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри астрономії;

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-54-70;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4, к. 2-7, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра астрономії.
    E-mail: dgs2109@onet.com.ua

   Станкевич Дмитро Геннадійович після закінчення Харківського Державного університету в 1978 р. розпочав трудову діяльність в Інституті Радіофізики та Електроніки Академії наук УРСР на посаді інженера, потім старшого інженера, завідувача науково-дослідної групи, наукового співробітника. Працював над розробкою програмного та апаратного забезпечення засобів цифрової обробки астрономічних та космічних зображень. Ці роботи було відзначено в 1986 році Державною премією УРСР в галузі науки і техніки.
   В 1988 р перейшов на роботу до Харківського Державного університету, де продовжував праці з обробки астрономічних та космічних зображень, працював над питаннями розсіювання світла безатмосферними космічними тілами. Є автором більш як ста наукових статей, що надруковано в радянських, українських та міжнародних журналах. В квітні 1989 року захистив в Московському Державному університеті кандидатську дисертацію зі спеціальності «Астрофізика». З того ж часу приймає участь в викладанню спецкурсів для студентів-астрономів Харківського Державного університету. З 2001 р. працює на посаді доцента кафедри астрономії Харківського Національного університету, читає лекційні курси загальної астрономії, астрофізики, теоретичної астрофізики, цифрової обробки астрономічних зображень, застосуванню методів теорії випадкових функцій в астрофізиці та веде спецпрактикуми та практичні заняття. Був керівником більш двадцяти дипломних бакалаврських та магістерських робіт. Працює над докторською дисертацією.
   Приділяє велику увагу роботі з професійної орієнтації школярів, читає науково-популярні лекції та провадить екскурсії для школярів, протягом остатніх трьох років керує науково-дослідними роботами школярів в напрямку астрономії, що виконуються в Малій Академії Наук.

Напрями наукової діяльності – комп’ютерне моделювання розсіювання світла реголітами планет, інтерпретація спектральних характеристик ґрунту Місяця, цифрова обробка зображень.

Викладає курси «Теоретична астрофізика», «Загальна астрономія», «Комп’ютерні технології в астрономії» та проводить обчислювальну практику.

Основні наукові публікації:

1. Stankevich D., Shkuratov Yu., Grynko E., Muinonen K. Computer simulation of multiple scattering of light in the systems of nontransparent particles // J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer. 2002. V.76, No. 1, 1-16.
2. Stankevich D., Shkuratov Yu. Monte Carlo ray-tracing simulation of light scattering in particulate media with optically contrast structure // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 2004. V.87, no. 3-4, 289-296.
3. Shkuratov Yu.G., Stankevich D.G., Petrov D.V., Pinet P.C., Cord Au.M., Daydou Y.H. Interpreting photometry of regolith-like surfaces with different topographies: shadowing and multiple scatter // Icarus. 2005. 173, 3–15.
4. Stankevich D., Istomina L., Shkuratov Yu., Videen G. Electromagnetic phase differences in the coherent backscattering enhancement mechanism for random media consisting of large non-transparent spheres // Applied Optics, 2007.