Физический факультет

Степановський Юрій Петрович

    кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І. М. Ліфшиця;

    Телефон: +38 (057) 707-54-30.
    Адреса: фізичний ф-т, ауд. 5-46,
    пл. Свободи, 4, м. Xapків, 61022 .
    Е-mail: yustep@kipt.kharkov.ua


   Народився 2 лютого 1938 р. у м. Харкові. У 1960 р. закінчив ядерне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного університету.
У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію з теоретичної і математичної фізики на тему „Група шостивимірних обертань та її застосування до опису поляризованих частинок з довільними спінами”. У 1981 р. Степановському Ю. П. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
   З 1960 р. по 1990 р. працював у Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ) молодшим науковим, науковим, старшим науковим співробітником. З 1990 р. і до теперішнього часу працює провідним науковим співробітником ХФТІ.
    З 1964 р. по 1982 р. працював за сумісництвом викладачем кафедри теоретичної ядерної фізики фізико-технічного факультету ХДУ. З 1974 р. одночасно працює за сумісництвом на кафедрі теоретичної фізики фізичного факультету ХНУ. З 1984 р. і дотепер працює доцентом цієї кафедри. З 1984 р. по 2007 р. працював також доцентом кафедри експериментальної фізики фізичного факультету ХНУ за сумісництвом.
   Степановським Ю. П. прочитані загальні курси атомної та ядерної фізики, спецкурси з загальної теорії  відносності та квантової електродинаміки, факультативи „Теорія груп та релятивістські хвильові рівняння”, „Основні досягнення сучасної фізики”, „Історія фізики”.  
   Має понад 90 публікацій. Підготував до захисту одну аспірантку.
   Наукові напрями – релятивістські хвильові рівняння, квантова електродинаміка.
   Викладає курси: основи фізики на філософському факультеті, спецкурс з квантової теорії поля на фізичному  факультеті.

   Основні публикації:
1. Ю. П. Степановский. О волновых уравнениях безмассовых полей // ТМФ, 1981, Т. 47, № 3, 343-351.
2. А. С. Бакай, Ю. П. Степановский. Адиабатические инварианты. – Киев, Наукова думка, 1981, 264 с.
3. Ю. П. Степановский. Коническая рефракция частиц со спином ½ // ЯФ, 1982, Т. 35, № 2, 336-339.
4. А. И. Ахиезер, Ю. П. Степановский. От квантов света до цветных кварков. – Киев, Наукова думка, 1993, 120 с.
5. М. В. Любченко, Ю. П. Степановський. Конічна рефракція частинок зі спінами ½ та 1 // УФЖ, 2007, Т. 52, № 5, 489-492.