Физический факультет

Ульянов Володимир Володимирович

    доктор фізико-математичних наук, професор,
    професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;

    Телефон: +38 (057) 707-54-30
    Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
    Е-mail: nvu@vk.kh.ua

   Народився 26 червня 1934 р. у м. Харків. У 1957 р. закінчив фізико-математичний факультет ХДУ ім. О. М. Горького, в 1960 р. — аспірантуру у ака­деміка І. М. Ліфшиця. З 1960 р. працював на кафедрі теоретичної фізики ХДУ ім. О. М. Горького: асис­тентом, старшим викладачем (1962 р.), доцентом (1977 р.), професором (1989 p.), завідувачем кафедри (1981-1993 рр). У 1990 р. отримав звання професора. Кандидатська дисертація «Особенности квантовомеханического движения в резко изменяющихся полях» захищена у 1975 р. У 1987 р. захистив докторську дисертацію «Интегральные методы в квантовой теории локальных неоднородностей и периодических структур». Із 1993 до 2015 р. обіймав посаду професора кафедри теоретичної фізики ХНУ імені В. Н. Каразіна. З квітня 2015 р. — професор-консультант кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця.
Науковий напрям — теоретична фізика, квантова теорія. Досягнення останніх років: розробка інтегральних методів у квантовій теорії; розвиток нових методів у теорії спінових систем; відкриття нових квазіточнорозв’язуваних моделей; проведення комп’ютерних досліджень квантових явищ.
Ініціатор проведення та голова оргкомітету регіональних науково-практичних конференцій «Применение персональных компьютеров в на­учных исследованиях и учебном процессе». Багато років був керівником факультетського фізичного семінару, членом оргкомітету міжнародних наукових конференцій «Физические явления в твердых телах», заступ­ником головного редактора журналу «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер. Фізика».
У списку праць має більше 300 статей, оглядів, монографій, навчальних посібників, науково-популярних брошур і т. ін. Автор і співавтор багатьох книжок про вчених-фізиків, а також ци­клу «Спогадів фізика-теоретика», виданих до 200-річчя Харківського університету.
Викладає спеціальний курс: Теоретична фізика на фізичному факультеті Харківського університету.

Основні наукові праці:
·  Задачи по квантовой механике и квантовой статистике. — X.: Высшая школа, 1980. — 216с.
·  Интегральные методы в квантовой механике. — X.: Высшая школа, 1982. — 160 с.
·  Методы квантовой кинетики. — X.: Высшая школа, 1987. — 144 с.
·  New methods in the theory of quantum spin systems / Ulyanov V. V, Zaslavskii О. B. // Phys. Rep. — 1992. — V. 216. — № 4. — P. 179-251.
·  Вступ до квантової кінетики. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. — 164 с.
·  Новые квазиточнорешаемые модели в квантовой теории спиновых систем. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005. — 124 с. (Співавт. Ю.В.Василевська).
·  Фракталы: от математики к физике. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. Ч.1, 2005. — 52 с.
(Співавт. О.М. Синельник); Ч.2, 2010. — 60 с  (Співавт. А.В.Лимар).

·  Компьютерные исследования квантовых явлений. — X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. Ч.1, 2011 — 120 с. (Співавт. М.В. Ульянов).