Физический факультет

Ямпольський Валерій Олександрович

  професор кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М.Ліфшиця,
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент HAH України;

  Телефон: +38 (057) 707-54-30
  Адреса: фізичний факультет, пл. Свободи 4, м. Харків, 61022.
  Е-mail: yam@ire.kharkov.ua

   Народився 14 червня 1946 р. у м. Харків. У 1967 р. закінчив фізичний факультет ХДУ ім. О.М. Горького.
   У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «До теорії високочастотних явищ у металах у нормальному та надпровідному станах», а у 1988 р. — докторську дисертацію «Нелінійні електродинамічні явища у металах».
   У 1968-1969 р. працює у ДонФТІ АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника. Із 1969 р. працює в ІРЕ АН УРСР, послідовно, аспірантом, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, провідним науковим співробітником та завідувачем відділу теоретичної фізики. З 1993 р. і дотепер за сумісництвом — професор кафедри теоретичної фізики ХНУ імені В. Н. Каразіна.
   Член наукової ради ІРЕ HAH України, спеціалізованої вченої ради при ФТІНТ HAH України, член редколегії журналу «Радіофізика та електроніка». Мав Соросівські гранти (1994-1996 р., 1998 р.) та гранти INTAS (1998-2000 p., 2002-2004 p.).
   Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2013).
   Опублікував понад 350 наукових праць, зокрема 10 статей у колективних монографіях. Підготував 8 кандидатів наук.
   Науковий напрям — фізика твердого тіла.
Викладає курси: Квантова механіка.

Основні наукові публікації:

 • Нелинейная электродинамика металлов при низких температурах / Макаров Н.М., Ямполь-ский В. А. //ФНТ. – 1991. – Т. 17, № 5. – С. 547-618.
 • Hydrodynamic instability of the flux-antiflux interface in type-ll superconductors / Yampol'skii V.A. et al. // Phys. Rev. Lett. – 2001. – V. 87. – P. 247005 (1-4).
 • Binary N-step Markov chains and long-range correlated systems / Yampol'skii V. A., Usatenko O. V. // Phys. Rev. Lett. – 2003. – V. 90, P. 110601 (1-4).
 • Analogues of nonlinear optics using terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors / Yampol'skii V. A. et al. // Nature Physics. – 2006. – V. 2, P. 521.
 • Terahertz Josephson plasma waves in layered superconductors: spectrum, generation, nonlinear and quantum phenomena / Yampol'skii V. A. et al. // Rep. Prog. Phys. – 2010. – V. 73, P. 026501.