Физический факультет

Завгородня Ніна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук,
  доцент кафедри вищої математики
  фізичного факультету

  Робочий телефон: +38 (057) 707-53-07
  Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет
  Е-mail: ninazavgorodnya@karazin.ua

  Google Scholar, ORCID, ResearchGate  

   Народилася 22 листопада 1955 р. в Бєлгородскої області.
   У 1972 р. закінчила школу з золотою медаллю та вступила на механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького, який закінчила 1978 р..
Працювала інженером-програмистом, директором ліцею «Професіонал» м. Харкова, доцентом кафедри обчислювальної техніки та систем управління Українського державного університету залізничного транспорту, з 1 вересня 2015 року працює доцентом кафедри вищої математики фізичного факультету.
   Кандидат педагогічних наук з 2006 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді К.26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені  М.П. Драгоманова.у  2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри обчислювальної техніки та систем управління. Для студентів фізичного і радіофізичного факультету та факультету радiофiзики, бiомедичної eлектронiки та комп'ютерних систем   читає лекції з курсів "Математичний аналіз",  "Програмування та комп’ютерна графіка", а також викладала курси  "Математичне моделювання","Програмування".

   Автор 4 навчально – методичних посібників:

 1. Завгородня Н.М., Панченко С.В., Бантюков С.Є., Меркулов В.С. Математичні методи і моделі: комп`ю-терне моделювання.- Підручник з грифом Міністерства освіти // Харків: УкрДАЗТ, 2012. –185 с.
 2. Завгородня Н.М. Конспект лекцій з дисципліни  "Інформатика"  (частина 1).// Харків: УкрДАЗТ, 2012. –70 с.
 3. Завгородня Н.М. Методичні вказівки     до лабораторних робіт «Інженерні розрахунки засобами табличного процесора EXCEL».// Харків: УкрДАЗТ, 2011. –44 с.
 4. Завгородня Н.М., Бантюков С.Є., Бантюкова С.О., , Пєнкіна О.Є. Методичні вказівки до лабораторних робіт «Алгоритмічні мови програмування».// Харків: УкрДАЗТ, 2011. –62 с.

   Автор більше 20 наукових робіт. Основні публікації:

 1. Р.В.Вовк, В.Ю.Гресь, А.А.Позняк, З.Ф. Назыров, Н.Н.Завгородняя    Вакансионные кластеры фтора в кремнии // Зб. наук праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 1.
 2. З.Ф. Назыров, Н.М.Завгородняя, Р.В. Вовк, Д.О. Лотник  Власний пининг і надлишкова провідність монодоменних монокристалів        YBaCuO.  Вісник. Харків. нац. ун-ту. Cер. Фізична. Ядра, частинки,  поля. – 2012. - №991. – вип.1(53)
 3. З.Ф. Назиров, Р.В. Вовк, Н.М. Завгородня  Вплив високого тиску на різні види провідності в недодопованих киснем монокристалах 
  YBa2Cu3O7-δ   . Вісник. Харків. нац. ун-ту. Cер. Фізика.  – 2012.
 4. Z.F.Nazyrov, N.N.Zavgorodnya, R.V.Vovk, K.A. Kotvitskaya  Effect  of high-pressure-induced structural relaxation on evolution of the temperature dependence pseudogap in HoBa2Cu3O7-δ single crystals. Вісник. Харків. нац. ун-ту. Cер. Фізична. Ядра, частинки,  поля. – 2012.
 5. K.V.Tiutierieva, N.M.Zavgorodnya, Ya.V.Dovgopolova, O.O.Chernovol-Tkachenko, R.V.Vovk, A.Chroneos  Effect of longitudinal magnetic field on the excess conductivity of monodomain YBa2Cu3O7-δ single crystals. Functional Materials, 23, No.2 (2016), p.170-173.