Физический факультет

Палєхін Вячеслав Петрович

    доцент кафедри загальної фізики;

    Адресa:  майд. Свободи 4, фізичний факультет,
    ХНУ імені В. Н. Каразіна, 61022, Харків, Україна
    Телефон: +38 (057) 707-56-30;

   У 1969 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження зв’язку магнітопружніх деформацій і енергії магнітної кристалографічної анізотропії гексаферитів»
З 1969р. працює в університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
Коло наукових інтересів: магнітні властивості речовини та методичне забезпечення навчального процесу.
   Має понад 65 публікацій, із них 26 навчально-методичних розробок та підручник «Фізика», затверджений Міністерством освіти і науки України, як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Екологія». Викладає курс фізики студентам геолого-географічного та екологічного факультетів