Физический факультет

Сєрікова Ірина Юріївна

    кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

    Телефон: +38 (057) 707-53-07;
    Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-32, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет.
    Е-mail: Irina.Yu.Serikova@univer.kharkov.ua, irina.serikova@karazin.ua

      У 1999 г. з відмінністю закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, і була зарахована на посаду викладача кафедри вищої математики та інформатики механіко-математичного факультету.
   Під керівництвом Ю.М. Дюкарева займається інтероляційними задачами на компактному інтервалі. Розглянуто задачу Неванлінни- Піка з незкінченною кількістю вузлів інтерполяції (у класах R[a,b] і S[a,b]) та  доведено критерій вирішуванності цієї задачі. Досліджена мультиплікативна і аддитивна структура резольвентної матриці, за допомогою чого доведені критерії повної невизначеності. Для проблеми моментів на компактному інтервалі (випадок парного числа моментів) отримано мультиплікативне розкладання резольвентной матриці і на його основі дано покрокове вирішення проблеми моментів. Основні результати опубліковані в 6 статтях і прошлі апробацію на міжнародних конференціях.

Викладає курси "Аналітична геометрія", "Лінійна алгебра", "Математичний аналіз". А також веде практичні заняття по курсу "Програмування".

Основні публікації:
Серикова И. Ю. Критерий вполне неопределенности задачи Неванлинны-Пика в классе R[a,b]  в терминах ортогональных МФ / Серикова И. Ю. // Современные проблемы математики и ее приложения в естественных науках и информационных технологиях: межд. научн. конф., 17 - 22 апреля 2011 г.: сб. докл. - Харьков. -- 2011. -- С. 211-212.

Серикова И. Ю. Мультипликативная структура резольвентной матрицы проблемы моментов на компактном интервале / И.Ю. Серикова // Международная конференция по Современному Анализу: межд. научн. конф., 20-23 июня 2011 г.: сб. докл. -- Донецк. -- 2011. -- С. 101.

Серикова И. Ю. Пошаговое решение степенной проблемы моментов на компактном интервале / И.Ю. Серикова // XIV Мiжнародна конференція iмені академiка М. Кравчука: міжн. наук. конф., 19 - 21 квітня 2012 р.: зб. докл. - Київ. -- 2012. -- Т. 2. -- С. 221--222.

Сєрікова І.Ю.,  Покроковий розв'язок матричної проблеми моментів на компактному інтервалі. 1, Вісник Харківського національного університету, серія «Математика, прикладна математика і механіка». -- 2012. -- № 1030. --C. 71-78.

Сєрікова І.Ю., Покроковий розв'язок матричної задачі Каратеодорі в класі S[a,b] , Вісник Харківського національного університету, серія «Математика, прикладна математика і механіка». -- 2014. -- № 1133. --C. 76-94.

Дюкарев Ю. М. Линейная алгебра: матрицы, определители, системы линейных уравнений: учебно-методическое пособие / Дюкарев Ю.М., Серикова И.Ю. -- Харьков: ХНУ имени
В. Н. Каразина, 2014 -- 68 с.