Физический факультет

Зиман Золтан Золтанович

    Доктор фізико-математичних наук, професор,
    завідувач кафедри фізики твердого тіла

    Pобочий телефон: +38 (057) 707-56-84 (кафедра фізики твердого тіла)
    Адреса: 61022, Україна, м. Харьков, пл. Свободи, 4, кімн. 5-45, ХНУ імені В.Н. Каразіна, фізичний факультет, кафедра фізики твердого тела.
    E-mail: intercom@univer.kharkov.ua

Біографічна довідка. 
   У 1964 р. закінчив фізико-математичний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю “фізика”. У 1965-1969 р.р. – аспірант кафедри фізики твердого тіла Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю “рентгено-структурний аналіз”. Кандидатську дисертацію “Електронографічне дослідження поверхневої та об’ємної дифузії в системах із різним типом діаграм рівноваги” захистив у 1969 р., а докторську – “Домішкові ефекти в конденсованих плівках на основі титану” – у 1989 р. Працював асистентом (1969 – 1971), доцентом (1972 – 1990), професором (1990 – 2004), заступником проректора (1993 – 1995), проректором (1999 – 2003); із 1994 р. є завідувачем кафедри фізики твердого тіла Харківського державного (національного) університету.
   Напрями наукової діяльності: фізика тонких плівок, поверхневі явища в надвисоковакуумних гетерно-іонних системах, домішкові ефекти в твердих тілах; із 1997 р. – фізичні процеси в біоматеріалах. Автор більше 250 наукових робіт, 9 авторських свідоцтв і патента на винахід. Має 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти України:
– З.З. Зиман, А.Ф. Сіренко “Основи фізичного матеріалознавства”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 288 с.;
– З.З. Зиман “Основи структурної кристалографії”. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с.;

-  З.З. Зыман, А.Ф. Сиренко. Введение в рентгенографию. Рентгеновские лучи и их взаимодействие с веществом. –Х. ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 472 с.;

– а також навчальний посібник монографічного характеру

- Зиман З.З. Кальцій-фосфатні біоматеріали : навчальний посібник / З. З. Зиман. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 283 с.

    Викладає курси: “Основи структурної кристалографії”, “Мікроскопія та спектроскопія твердих тіл”, “Вступ до біоматеріалознавства”.
   Відмінник освіти України (2003), Заслужений працівник освіти України (2005).

Основні наукові публікації за останні роки:

1. Zoltan Z. Zyman, Mykola V. Tkachenko. Sodium-carbonate co-substituted hydroxyapatite ceramics. Processing and Application of Ceramics. 2013; 7 [4]: 153–157.

2. Zoltan Zyman, Matthias Epple, Anton Goncharenko, Dmytro Rokhmistrov, Oleg Prymak, Kateryna Loza. Thermally induced crystallization and phase evolution in powders derived from amorphous calcium phosphate precipitates with a Ca/P ratio of 1:1. J. Cryst. Grow. , 2016; 450:190–196.

3. Zoltan Zyman, Matthias Epple, Anton Goncharenko, Dmytro Rokhmistrov, Oleg Prymak, Kateryna Loza. Peculiarities in thermal evolution of precipitated amorphous calcium phosphates with an initial Ca/P ratio of 1:1. J. Mater. Sci: Mater Med, 2017; 28:52–58.

4.Zoltan Zyman, Anton Goncharenko, Dmytro Rokhmistrov. Kinetics and mechanisms of the transformation of precipitated amorphous calcium phosphate with a Ca/P ratio of 1:1 to calcium pyrophosphates. J. Cryst. Growth. 2017; 478:117–122.

5. Zoltan Zyman, Anton Goncharenko, Dmytro Rokhmistrov. Phase evolution during heat treatment of amorphous calcium phosphate derived from fast nitrate synthesis. Processing and Application of Ceramics, 2017; 11(2):147–153.