Фізичний факультет

Факультет сьогодні

   Фізичний факультет має славну історію, яка нараховує вже понад 200 років плідної праці на терені освіти, науки і культури.

 

   СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ

   Сьогодні підготовку студентів здійснюють 9 кафедр:

- кафедра експериментальної фізики,
- кафедра вищої математики,
- кафедра загальної фізики,
- кафедра теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця,
- кафедра фізики низьких температур,
- кафедра фізики твердого тіла,
- кафедра фізики кристалів,
- кафедра фізичної оптики,
- кафедра астрономії та космічної інформатики.

   Кафедри мають філії в інститутах Національної академії наук м. Харкова. У тісній співдружності з Інститутом сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на базі наукової школи фізики реального кристала (кафедра фізики кристалів) відкрито спеціалізацію “Фізика нанокристалів і наноструктур”, створено науково-навчальний центр “Функціональні матеріали”, науковці якого виграли тендер у розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році) на реалізацію проекту «Розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів».
   До складу факультету також входять науково-дослідні та науково-методичні лабораторії, унікальна гелієва зріджувальна станція, механічні майстерні.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

   Сьогодні факультет має потужний потенціал: у фаховій підготовці студентів задіяні викладачі 9-ти кафедр, серед яких 2 дійсні члени та 2 члени-кореспонденти Національної академії наук України, член-кореспондент Транспортної академії наук України, лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, понад 30 докторів наук, професорів, і понад 40 кандидатів наук, доцентів.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

   Фізичний факультет готує фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра (напрями підготовки “Фізика”, “Астрономія”), термін навчання – 4 роки, та магістра (спеціальності “Фізика”, “Фізика конденсованого стану”, “Астрономія), термін навчання – 1 рік. Випускники одержують кваліфікацію наукового співробітника (фізика, астрономія), викладача університетів та вищих навчальних закладів. За бажанням студенти фізичного факультету мають можливість одержати додаткову кваліфікацію вчителя фізики та математики.
   До переліку дисциплін професійної підготовки студентів входять, зокрема, курси загальної фізики, теоретичної фізики, вищої математики, інформатики і програмування, комп’ютерного моделювання, використання комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях, спеціальні курси випускаючих кафедр тощо. Викладaння навчального матеріалу починається з базових понять, основ і характеризується послідовністю й ретельністю, поступовим підвищенням рівня складності. Наприклад, один за одним вивчаються усі розділи загальної фізики, починаючи з механіки Ньютона. Провідними лекторами й викладачами, кураторами академічних груп надаються консультації, створюються всі необхідні умови, щоб процес адаптації першокурсника до навчання в університеті пройшов без перешкоджань і у визначений термін. Поєднання традиційних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування нашими студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації і становляться справжніми фахівцями, майстрами своєї справи.

   
 

   Розвиток наукових досліджень обумовив відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій:
- спеціальність “Фізика”, спеціалізації: 1. Фізика магнітних явищ. 2. Магнетизм нанорозмірних систем. 3. Оптика і спектроскопія. 4. Нелінійна оптика нанорозмірних структур. 5. Фотоніка і оптоінформатика. 6. Фізика кристалів і функціональних матеріалів. 7. Фізика нанокристалів і наносистем. 8. Фізика низьких температур. 9. Фізика надпровідності. 10. Теоретична фізика;
- спеціальність “Фізика конденсованого стану”, спеціалізації: 1. Фізичне матеріалознавство та комп'ютерна металографія. 2. Фізика біоматеріалів і медичне матеріалознавство;
- спеціальність “Астрономія”, спеціалізації: 1. Астрофізика. 2. Фізика Сонячної системи. 3. Космічна інформатика.
   На кафедрі вищої математики планується відкриття спеціальності з комп’ютерного моделювання фізичних процесів.

 

   Базами виробничої та переддипломної практик є Фізико-технічний інститут низьких температур (ФТІНТ) імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України (НАНУ), ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАНУ, НТК «Інститут монокристалів» НАНУ, Інститут радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова НАНУ, Науково-дослідний інститут астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Миколаївська астрономічна обсерваторія.

   Одним із чотирьох фундаментальних принципів університетської освіти, проголошених Великою Хартією Університетів у Болоньї, є нероздільність навчання і наукових досліджень в університетах. Цей принцип фізичний факультет сповідував завжди. Усі студенти, починаючи з третього курсу, а часто й раніше, залучаються до наукової роботи. Щорічно студентське наукове товариство (СНТ) факультету організовує студентські наукові конференції, тематика яких відповідає найсучаснішим фізичним проблемам, наприклад проблемі створення квантового комп’ютера.

 

   Студенти фізичного факультету проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина) і в Університеті імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина). Завдяки цьому вони мають можливість ознайомитися з організацією навчання, змістом споріднених навчальних курсів і принципами контролю знань у цих закладах, оцінити ефективність подачі навчального матеріалу через сучасні форми самостійної роботи та електронні технології. Про набутий досвід студенти доповідають на факультетських семінарах. Все це сприяє участі студентства і підсилює його роль у формуванні змісту освіти.

 

   Наші студенти зазвичай беруть активну участь у Регіональних, Всеукраїнських і Міжнародних (у тому числі закордонних) наукових конференціях, де виступають із доповідями про результати власних наукових досліджень.

 
 
 
   
   

   Протягом навчання студенти фізичного факультету одержують не тільки звичайні та підвищені стипендії, але й мають можливість здобути Президентську стипендію, стипендії різних благодійних фондів, зокрема фонду Ю. Сапронова, фонду І.Є. Тарапова, а також іменні стипендії: імені академіка І. М. Ліфшиця, імені академіка М.П. Барабашова. У рамках співробітництва з університетами Дуйсбург-Ессена і Бохума (Німеччина) наші студенти одержують стипендію фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD), а також стипендії інших міжнародних фондів.
   Висока якість підготовки студентів фізичного факультету підтверджується перемогами на престижних олімпіадах із фізики, астрономії та астрофізики, теоретичної механіки, успішними виступами на конкурсі студентських наукових робіт, студентському турнірі фізиків. Наприклад, студенти Олексій Майстренко та Андрій Божко неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, Міжнародної студентської олімпіаді з теоретичної механіки. Показовим є такий приклад: у 2008 році Міністр освіти і науки України нагородив студента Іллю Левандовського іменним годинником як призера Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, того ж року Ілля Левандовський отримав подяку від Прем’єр-міністра України за високі досягнення у навчанні. Майже кожного року студенти фізичного факультету перемагають на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. У листопаді 2013 р. команда фізичного факультету здобула диплом ІІ ступеня на XII Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Команда школярів, яку підготував доцент кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця З.О. Майзеліс за участі студентів фізичного факультету, у 2013 році перемогла на Міському турнірі юних фізиків, а в 2014 році здобула перемогу на XXIII Всеукраїнському турнірі юних фізиків.

 

2009 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 27 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 13 наукових статей і зроблено 24 доповіді на наукових конференціях.
Студентка 5-го курсу Н. В. Хоткевич – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 4-го курсу А. Пулькін – стипендіат стипендії Прем’єр-міністра України.
Студент 4-го курсу С. Кофанов – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.
Студентка 4-го курсу М. Соляник посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
Студент 4-го курсу А. Пулькін посів перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 2-го курсу А. Божко посів друге місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу І. Левандовський посів друге місце на Міжнародній олімпіаді з астрономії;  3-х кратний призер Всеукраїнських олімпіад з астрономії;  стипендіат стипендії Президента України. У 2008 році Міністр освіти і науки України нагородив студента Іллю Левандовського іменним годинником як призера Міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, того ж року Ілля Левандовський отримав подяку від Прем’єр-міністра України за високі досягнення у навчанні.

2010 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 27 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 наукових статей і зроблено 22 доповіді на наукових конференціях.
Студент 2-го курсу А. Божко посів перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу А. Пулькін посів шосте місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
Студент 4-го курсу І. Левандовський посів сьоме місце Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики.
На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент 4 курсу С. Кофанов – перше місце, студент 5 курсу О. Лемець – ІІІ премія. Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К. Лоза посіла І місце за кращу доповідь на україно-німецькому симпозіумі фізики и хімії наноструктур та нанотехнології, 6-10 вересня 2010 року, м. Берегове, АР Крим.
Студентка 5-го курсу Н. В. Хоткевич – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 4-го курсу А. Пулькін – стипендіат стипендії Прем’єр-міністра України.
Студент 4-го курсу С. Кофанов – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.
2011 рік
Проведена студентська наукова конференція СНТ «Фізика і науково-технічний прогрес», зроблено 15 доповідей.
У співавторстві зі студентами опубліковано 6 наукових статей і зроблено 22 доповіді на наукових конференціях.
Студент 3-го курсу А.О. Божко посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 8-е місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
Студент 1-го курсу О.О. Майстренко посів ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 10-е місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент 5-го курсу В. Червоний – І місце, студентка 5-го курсу К. Лоза –  ІІ, студент 3-го курсу П. Сухомлін  – ІІІ місце.
Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Студент 3-го курсу А. О. Божко – стипендіат стипендії Президента України.
Студент 1-го курсу О. О. Майстренко – стипендія ім. Барабашова.
Студент 4-го курсу С. А. Ануфрієв – стипендіат стипендії імені акад. І.М. Ліфшиця.

2012 рік
Молодий науковець фізичного факультету А. Гончаренко посів І місце за кращу доповідь на 4му німецько-українському симпозіумі фізики и хімії наноструктур та нанотехнології, 18-20 вересня 2012 року, м. Ільменау, Німеччина.
Студент 4-го курсу А.О. Божко посів І місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з фізики; диплом за 8-е місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.
Студент 2-го курсу О.О. Майстренко посів ІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з теоретичної механіки; диплом за 10-е місце на Міжнародній олімпіаді студентів із теоретичної механіки.

2013 рік
2013 року у місті Луцьк відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Фізика" (за напрямом підготовки і спеціальністю "Фізика"). Студенти фізичного факультету 5-го курсу Божко Андрій та 3-го курсу Майстренко Олексій отримали дипломи ІІ ступеня. Крім того, вищезазначені студенти були нагороджені грамотами за найкраще рішення завдань теоретичного туру.
Команда фізичного факультету посіла ІІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків. Друге місце у персональному заліку на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків у 2013 р. посіла студентка 4-го курсу Г.С. Бессонова.
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К.О. Кравченко одержала стипендію благодійного фонду Юрія Сапронова.

2014 рік
Докторант кафедри фізики низьких температур, канд. фіз.-мат. наук О.В. Добровольский у 2014 р. опублікував 13 статей у авторитетних закордонних журналах.
Студент В. Чеча нагороджений за кращу доповідь на 16-й Міжнародній науковій конференції "Астрономічна школа молодих вчених" (29-31 травня 2014г.).
Команда фізичного факультету посіла ІІ місце на Всеукраїнському студентському турнірі фізиків.
Студенти фізичного факультету доповідали результати науково-дослідної роботи на конференції СНТ «Фізика та науково-технічний прогрес» (14 усних і 6 стендових доповідей) та на регіональній ХIV Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення».
Студенти є співавторами статей у наукових журналах з імпакт-фактором (наприклад, О.О. Майстренко - 3 статті, М. Р. Вовк - 14 статей).
Студентка 5-го курсу фізичного факультету К.С. Сисолятіна та асистент кафедри астрономію та космічної інформатики І. Г. Слюсарєв одержали стипендії благодійного фонду Юрія Сапронова.

 

   

   Зростає кількість вступників і збільшується набір на перший курс: у 2012 році на місця державного замовлення було зараховано 45 студентів, у 2013 році - 58 , у 2014 році - 60. Серед студентів, зарахованих на перший курс фізичного факультету в 2014 році, Шимків Дмитро - І місце на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Савченко Олег - ІІ місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики, Яловега Владислав - ІІІ місце на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Зайцева Вікторія - І місце на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Пістунова Катерина - ІІ місце на обласному конкурсі - захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014 році, Дергачова Анна - І місце на всеукраїнському турнірі юних винахідників 2014 року.

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

   Фізичний факультет відомий не тільки фундаментальною освітою, але й прекрасними традиціями. Наші студенти не тільки вміють плідно працювати та виборювати престижні призи та нагороди, але вони ще вміють цікаво проводити свій вільний час. Щорічно проводяться свято-ритуал «Посвячення в студенти». Студенти завжди вдало беруть участь в конкурсі самодіяльної творчості для першокурсників «Альма матер» та конкурсі «Міс університет». Відомі колективи шоу-балету «Контраст», фольклорного гурту «Веснянки», КВК та клубу інтелектуальних ігор «Фенікс» завжди відкриті для студентства. Велика увага приділяється жанрам хорового та сольного співу, сучасним естрадним та спортивним танцям. Але вже багато років візитною карткою фізичного факультету є святкування Дня факультету, в рамках якого проходять прес-конференція викладачів зі студентами, факельна хода до джерела у Ботанічному саду та Великий концерт гостей і господарів. Крім того, на фізичному факультеті є дещо особливе: студентський клуб любителів наукової фантастики «Контакт» та міжнародний фестиваль популяризації науки та наукової фантастики «Зоряний міст». Раз на рік, у вересні, збирається чимало гостей із 30 країн світу, щоб узяти участь у культурологічній конференції «Зоряний міст». У почесному конкурсі, який відбувся декілька років тому, цей фестиваль визнано кращим у Європі рішенням спеціальної комісії у м. Копенгаген.

 

   Щодо спортивного життя, то фізичному факультету теж є чим пишатися. В рамках студентської спортивної олімпіади вже традиційним стає посідання призових місць в загальному рейтингу. Цьому сприяє наявність чудової спортивної бази. Тенісний клуб «Унікорт» містить 13 відкритих кортів із ґрунтовим та жорстким покриттям, та розкішний тенісний палац в якому розміщено корти та тренажерний зал. Навчально-спортивний комплекс «Каразінський» був побудований викладачами, співробітниками та студентами університету.
   Студенти фізичного факультету мають можливість займатися у 15 спортивно-оздоровчих секціях, таких як баскетбол, волейбол, бокс, кікбоксінг, теніс, настільний теніс, фехтування, футбол, міні-футбол, легка атлетика, пауерліфтінг, фітнес, боротьба самбо, спортивне орієнтування, шахи. Заняття та тренуваннях проводять висококваліфіковані викладачі. Команда спортсменів фізичного факультету вже багато років стає призером Спартакіади університету, і особливо приємно, що відбувається це не за рахунок якихось залучених легіонерів. Так що можна сказати, що наші студенти - справжні представники Студентського Спорту.

 
 
 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

   Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра деякі студенти фізичного факультету навчалися за фахом у магістратурі в Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Швеції тощо, здобували освіту за програмою з фінансової математики (м. Ульм, Німеччина).

   

   Здобувши освітньо-кваліфікаційного рівень магістра, випускники фізичного факультету продовжують навчання в аспірантурі за спеціальностями «фізика твердого тіла», «магнетизм», «оптика, лазерна фізика», «теоретична фізика», «фізика низьких температур», «надпровідність», «геліофізика і фізика Сонячної системи», «астрофізика і радіоастрономія», «астрометрія і небесна механіка» тощо у Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна, наукових установах Національної академії наук України, університетах та наукових установах Польщі, Словаччини, Бельгії, Німеччини, Франції, Швеції, Англії, Сполучених Штатів Америки, Канади тощо.

   
   
   
  Інститут низьких температур та структурних досліджень ім. В. Тшебятовського Польскої Академії Наук (Вроцлав)
 

Університет імені Павла Йозефа Шафарика

(Кошице, Словаччина)

   Випускники фізичного факультету мають можливість працевлаштуватися за фахом у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, інститутах Національної академії наук України (НАНУ) м. Харкова (Фізико-технічному інституті низьких температур (ФТІНТ) імені Б. І. Вєркіна, ННЦ “ Харківський фізико-технічний інститут ”, Інституті електрофізики, НТК “ Інститут монокристалів ”, Інституті радіофізики і електроніки ім. В. Я. Усикова, Інституті радіоастрономії) та інших міст України, науково-виробничих підприємствах, об’єднаннях та фірмах, можуть працювати викладачами у вищих навчальних закладах м. Харкова та інших міст України, вчителями фізики та математики (за умови одержання додаткової кваліфікацію вчителя фізики та математики).
   Факультет має тісни зв’язки з цілим рядом закордонних навчальних та наукових закладів, де є можливості для працевлаштування випускників. Серед наших закордонних партнерів є, зокрема, фізичний факультет Університету Ексетера (Англія), фізичний факультет Університету провінції Нью-Брансуік (м. г. Секвілл, Канада), McGill-університет (Канада), Інститут фізики Університету ім. Й.В. Гете (Франкфурт, Німеччина), Інститут фізики твердого тіла Університету Фрідріх Шиллер (м. Єна, Німеччина), університети Дуйсбург-Ессена, Бохума та Мюнстера (Німеччина), Інститут металів у Дюссельдорфі (Німеччина), Інститут ім. Лейбніца (Росток, Німеччина), Інститут фізики Університету ім. П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), Центр високих тисків Польської Академії наук, Інститут низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Університет науки та технології (м. Краків, Польща), Bar-Ilan University (Ізраїль), університет Аріеля (м. Аріель, Ізраїль), Вища школа Франції Ecole Polytechniqe (Париж), Лабораторія приладобудування для астрофізичних досліджень (м. Медон, Франція) та інші. Показовим прикладом є те, що наші випускники працюють на Великому адронному колайдері в Європейському центрі ядерних досліджень, у Лос-Аламоській національній лабораторії Міністерства енергетики США.

   Кафедра астрономії та космічної інформатики має широкі зв’язки з багатьма науковими установами України, США, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Фінляндії, Іспанії, Польщі, Чехії, Японії тощо. Астрономи співпрацюють з космічними агенціями України, США (NASA), Європи (ESA). Випускники кафедри працюють у наукових установах України, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Німеччини, США, Японії, Монголії, В’єтнаму, Китаю та інших країн.

     
   

   Науково-метрична база даних SciVerse Scopus оприлюднила в 2013 р. рейтинг молодих учених України. Випускники фізичного факультету серед кращих п'ятдесяти молодих науковців.

   

   Програма фізичного факультету зі співробітництва вищих навчальних закладів України з роботодавцями, яку було подано на конкурс «Куда пойти учиться, чтобы найти работу. Листинг вузовских программ: самые перспективные отрасли и профессии», увійшла до переліку найкращих освітніх програм університетів України (журнал «Фокус» №21 (333) від 24.05.2013 р.).

   

   Наші випускники здатні плідно працювати в сучасних галузях фізики, у тому числі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства, астрофізики та астрономії, фінансової математики, комп’ютерного моделювання, IT-технологій.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

   На фізичному факультеті були засновані й активно розвиваються всесвітньо відомі наукові школи
- теоретичної фізики,
- фізики твердого тіла,
- фізики низьких температур,
- магнетизму,
- фізики реального кристала,
- фізичної оптики,
- фізики Сонячної системи.
   Наприклад, засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені – лауреат Нобелівської та Ленінської премій академік Л.Д. Ландау та лауреат Ленінської премії академік І.М. Ліфшиць.
   Сьогодні в центрі уваги дослідників факультету
- квантова теорія поля,
- теорія гравітації,
- теорія конденсованого стану речовини,
- невпорядковані системи,
- нелінійна фізика,
- мезоскопіка, спінтроніка, магноніка,
- сучасні проблеми надпровідності та високотемпературної надпровідності,
- теплофізичні та механічні властивості металів і конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової техніки,
- низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки – перспективні матеріали сучасних нанотехнологій,
- магнетизм ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок,
- властивості фрустрованих магнітних та електричних систем,
- лазерна фізика,
- оптичні ефекти у нанорозмірних металевих плівках,
- механізми масопереносу в дефектних кристалах,
- механічні, дифузійні та релаксаційні властивості твердих тіл із різною дефектною структурою.
   На кафедрі астрономії та та космічної інформатики вивчаються
- взаємодія електромагнітного випромінювання з шорсткими планетними поверхнями,
- хіміко-мінералогічні та геолого-морфологічні властивості поверхонь Місяця і планет за даними наземних спостережень і космічних експериментів,
- фізичні властивості астероїдів, об’єктів поясу Койпера, комет,
- проблема астероїдної небезпеки та позаземних ресурсів,
- активні процеси у сонячній хромосфері, космічна погода,
- внутрішня будова субзір,
- характеристики найближчих до Сонця зір і будова Галактики,
- проблеми фундаментальної астрометрії.
   Проводяться спостереження явищ гравітаційного лінзувания квазарів галактиками та розробка методів покращення кутової роздільної здатності наземних телескопів. Здійснюється дистанційне зондування Землі і планет, яке пов’язане з вирішенням екологічних проблем людства.

echuschasma_marsexpress.jpg !IDA_AND zeiss2000.jpg

   Серед практичних розробок останнього часу є

- метод вимірювань показників заломлення діелектриків за допомогою фотоіндукованих періодичних структур,
- метод імплантації наночастинок срібла в оптичне кварцове скло під дією інфрачервоного пучка CO2-лазера,
- нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків, призначених для здійснення високощільного магнітного запису,
- створення елементів магнітної системи колайдера,
- метод керованої вакуумної термічної обробки сталевих виробів тощо.

   Розробки в галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства стали підґрунтям для створення унікальних імплантаційних кальцій-фосфатних наноматеріалів, які за своїм складом, морфологією та структурою близькі до мінеральної складової твердої тканини хребетних. Післяопераційні дослідження показали, що створені біоматеріали є високоефективними штучними замінниками кістки та придатні для широкого клінічного застосування.

   

   Наукова продукція кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця складає майже 100 робіт щорічно (статті, огляди, монографії, навчальні посібники).

     
   
   

   Науковці центру «Функціональні матеріали», що працює на базі кафедри фізики кристалів, виграли тендер на реалізацію проекту в секції «Нові речовини і матеріали»
   На засіданні Науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008–2017 роки, яка функціонує при Міністерстві освіти і науки України, було підведено підсумки конкурсу наукових та науково-технічних проектів. За результатами конкурсу науковці Каразінського університету виграли тендер у розмірі 800 тисяч гривень (у 2013 році) на реалізацію проекту «Розробка нових композитних середовищ для реєстрації іонізуючого випромінювання на основі нанодисперсних матеріалів» у секції «Нові речовини і матеріали». Розробкою проекту займається Науково-навчальний центр «Функціональні матеріали», що працює на базі кафедри фізики кристалів фізичного факультету. Очолює проект член-кореспондент НАН України, професор Ю.В. Малюкін.

   Головною метою проекту є розробка та дослідження характеристик нанодисперсних композиційних сцинтиляторів на основі пористих матеріалів з введеними у них домішковими іонами та наночастками різної природи, а також тонких сцинтиляційних плівок на основі матеріалів з високою ефективністю реєстрації теплових нейтронів. У рамках проекту планується розробити методики отримання пористих матеріалів на основі SiO2 золь-гель матриць, анодованого алюмінію та колоїдних кристалів з контрольованим розміром пор, а також розробити і вдосконалити існуючі методики отримання сцинтиляційних нанокристалів та тонких плівок. Отримані нанокристали будуть інкорпоровані в пористі матриці, що у подальшому дозволить отримати композиційні сцинтиляційні матеріали. Введення нанокристалів у пори проводитиметься як шляхом пропитування матриць розчином наночасток, так і шляхом осадження з парової фази. Планується введення у пористі матриці іонів з високим значенням перетину захоплення та органічних сцинтиляторів, що дозволить отримувати ефективні матеріали для реєстрації теплових нейтронів. У рамках проекту також заплановано отримання сцинтиляційних плівок на основі матеріалів з високим вмістом іонів з високим значенням перетину захоплення (зокрема Gd), що дозволить отримати ефективні плівкові нейтронні детектори.
   Ці розробки можна використовувати в ядерній фізиці, фізиці елементарних частинок і в електроніці.

   

   Декан фізичного факультету проф. Вовк Р.В. є координатором від Харківського регіону 7-ї Міжнародної дослідної програми академічного обміну (IRSES) в рамках проекту NoWaPhen "Новітні хвильові явища в магнітних наноструктурах", що фінансується Європейською Спільнотою згідно з угодою №: PIRSES-GA-2009-247556.

   

   Співробітництво у галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства кафедри фізики твердого тіла ХНУ імені В. Н. Каразіна (керівник проф. З.З. Зиман) з університетом Дуйсбург-Ессен, Німеччина (керівник проф. М. Еппле, Інститут неорганічної хімії), в рамках програми Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів ДААД.

 

 

 

   Останнім часом одержано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США).

   На факультеті працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора фізико-математичних наук. Видається фаховий науковий журнал «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Фізика»».