Фізичний факультет

Підрозділи факультету

Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики низьких температур

   Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики низьких температур Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що працює в складі кафедри фізики низьких температур фізичного факультету, була створена в 1966 р. ПНДЛ ФНТ та Кріогенна лабораторія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є єдиними підрозділами такого типу у системі вищої освіти України.
   Першим науковим керівником ПНДЛ ФНТ був чл.-кор. АН України, проф. В.Г. Хоткевич. Тривалий час наукове керівництво ПНДЛ ФНТ здійснювали визнані фахівці, видатні вчені  проф. Б.О. Мерісов і проф. М.О. Оболенський.
   ПНДЛ ФНТ є експериментальною базою кафедри фізики низьких температур. Основним напрямком роботи є дослідження теплових та транспортних процесів, а також надпровідності (включаючи ВТНП) у твердих тілах з дефектами в широкому інтервалі температур та магнітних полів.
   ПНДЛ ФНТ має великий досвід у галузі дослідження електронних, теплофiзичних та механічних властивостей металів і конструкційних матеріалів у широкому інтервалі температур.

   ПНДЛ ФНТ плідно співпрацювала з такими визнаними науковими та науково-виробничими центрами як АНТК ім. А. Туполева, НВО „Енергія”, Ін-т теплових процесів, НВО “Крiогенмаш”, НВО “Гелiймаш”, НВО “Геофізика”, Держстандарт України, ННЦ ХФТІ НАН України та iнш. В теперішній час діяльність співробітників ПНДЛ ФНТ тісно пов’язана з провідними фаховими науково-дослідними інститутами НАН України, а також відрізняється потужними зв’язками з науково-дослідними центрами зарубіжжя (Великобританія, Канада, Греції, Словаччина, Німеччина).
   За результатами досліджень на базі ПНДЛ ФНТ захищено 5 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Кріогенна лабораторія

   На фізичному факультеті працює єдина в системі вищих навчальних закладів України лабораторія, яка забезпечує кріогенними рідинами (зрідженим азотом і гелієм) навчальний процес та наукові дослідження в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
   Кріогенна лабораторія була заснована на фізичному факультеті наприкінці 1960-х рр. Спричинило появу сучасної лабораторії унікального фахового напрямку інтенсифікація наукових досліджень в галузі фізики низьких температур. Однією з актуальних проблем, пов’язаних з вивченням низькотемпературних явищ, була загальнодержавна програма космічних досліджень. Значний об’єм  цих фундаментальних та прикладних досліджень виконувався у Харкові, зокрема у Проблемній лабораторії фізики низьких температур Харківського університету. У наукових досягненнях вчених ПНДЛ ФНТ присутня суттєва частка роботи високопрофесійних кадрів Кріогенної лабораторії.
   В теперішній час Кріогенна лабораторія забезпечує рідким азотом науковий та навчальний процес кафедри фізики низьких температур, ПНДЛ ФНТ,  низки кафедр фізичного, радіофізичного, біологічного та інших факультетів Університету.
   Кріогенна лабораторія проводить також скраплення гелію з використанням установки Г-45 продуктивністю 40 л рідкого гелію за годину. Студенти кафедри фізики низьких температур на практикумах та під час виконання випускних робіт мають змогу виконувати наукові дослідження при температурах поблизу абсолютного нуля.