Фізичний факультет

Вчена рада факультету

Голова Вченої ради
Вовк Руслан Володимирович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики низьких температур, декан фізичного факультету
Заступник голови Вченої ради
Рохмістров Дмитро Володимирович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики твердого тіла, заступник декана з навчальної роботи
Учений секретар
Тонкопряд Алла Григорівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики твердого тіла,
тел.+38 (057) 707-53-47, +38 (068) 615-60-12, e-mail: Alla.G.Tonkopriad@karazin.ua
Члени ради
1. Бадіян Євген Юхимович - кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики твердого тіла;
2. Бойко Юрій Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри фізики кристалів;
3. Гриньов Борис Вікторович - доктор технічних наук, професор, академік НАН України, виконувач обов’язки завідувача кафедри фізики кристалів;
4. Гузь Владислав Олегович, студент 2 курсу, групи ФО34, представник студентів фізичного факультету;
5.  Дюкарев Юрій Михайлович – доктор фіз. – мат. наук, доцент, професор кафедри вищої математики;
6. Завгородня Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики, завідувачка кафедри вищої математики;;
7. Зиман Золтан Золтанович - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла
8. Кулішова Євгенія Олегівна, студентка 3 курсу, групи ФТ31, голова Студентської ради фізичного факультету;
9. Криловський Володимир Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики низьких температур;
10. Лазоренко Олег Валерійович - доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики;
11. Лобода Кирило Дмитрович, студент 4 курсу, групи Ф044, представник студентів фізичного факультету
12. Лялька Аліна Олександрівна, студентка 2 курсу, групи ФО33, голова профспілкової організації студентів фізичного факультету;
13. Макаровський Микола Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної оптики;
14. Мироненко Ірина Вікторівна - аспірантка 3 року навчання;
15. Пащенко Любов Олексіївна - студентка 2 курсу магістратури, групи ФО63, представник студентів фізичного факультету;
16. Пойда Володимир Павлович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики;
17. Рашба Георгій Ілліч - кандидат фізико-математичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної фізики імені академіка І.М. Ліфшиця;
18. Савич Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики низьких температур; заступник декана з наукової роботи;
19. Скляр Вячеслав Вячеславович - завідувач навчальної лабораторії фізичних лекційних демонстрацій фізичного факультету, заступник декана фізичного факультету з виховної роботи;
20. Таранова Інна Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики;
21. Хаджай Георгій Ярославович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри фізики  низьких температур;
22. Чибісов Дмитро Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої математики;
23. Шевченко Василь Григорович - доктор фізико-математичних наук,  доцент, професор кафедри астрономії та космічної інформатики;
24. Шеховцов Олег Валерійович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної фізики, заступник декана фізичного факультету з загальних питань;
25. Шкловський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри низьких температур;
26. Шкуратов Юрій Григорович - доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, виконуючий обов’язки завідувача кафедри астрономії та космічної інформатики.
Всього 29 членів Вченої ради фізичного факультету ( на 12.02.2023 року).