Фізичний факультет

Фізичний факультетський семінар.Загальні відомості

    У січні 2018 року, в дні святкування річниці Харківського університету, на фізичному факультеті розпочав роботу Фізичний факультетський міжкафедральний семінар.
    Мета семінару – інформування колег про результати досліджень, актуальні  наукові публікації, останні досягнення у фізиці; обговорення перспектив проведення спільних досліджень, можливостей більш ефективного використання експериментального обладнання, посилення взаємодії між теоретичною та експериментальною ланками факультету.
    Кожній кафедрі пропонується зробити 1 доповідь протягом весняного семестру. Доповідь необхідно супроводжувати комп’ютерною презентацією. Одночасно доповідачу необхідно подати анотацію, тези, або повний текст доповіді англійською мовою для публікації в журналі "Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія"Фізика".
    Аудиторія – співробітники, аспіранти, студенти.
    Періодичність – 1 раз на місяць (четверта середа кожного місяця)
    Місце та час проведення семінару - ауд. ім. К.Д. Синельникова (Головний корпус, фізична сторона, 7 етаж), 13-30.
    Формат – загальна тривалість заходу 60 хв.
    Регламент - 1) доповідь – 40 хв., короткі запитання протягом доповіді; обговорення зауваження, дискусія – 15 хв.
    2) два коротких повідомлення по 20 хв., питання, обговорення – по 10 хв.
    Заявки на доповіді (регалії доповідача, контактний телефон, назву, бажану дату) просимо надсилати керівнику семінару проф. Шкловському Валерію Олександровичу та секретарю семінару доц. Савченко Олені Максимівні.
                                                     

    Запрошуємо прийняти участь в роботі семінару, зробити доповідь колег з інших вишів та наукових закладів!